Tessa Steenbergen

Youth work Wageningen

Ik heb een groep enthousiaste jongeren gecoacht in het filmen van hun eigen verhalen over de impact van interkerkelijk jeugdwerk in Wageningen, genaamd Youchooze. Dit deden we rondom de vraag: Wat is de meest betekenisvolle verandering in jouw leven sinds je bij Youchooze komt. In groepen praten ze over deze vraag en de veranderingen in hun levens. Ik gaf ze tools en coaching om samen een verhaal te maken en te verwerken tot een filmverhaal. Samen hebben we dit gemonteerd en vervolgens gepresenteerd aan een grote groep betrokkenen bij het jeugdwerk (ouders, jeugdwerkers, kerkenraadsleden). Het was een bijzondere avond waarop jong en oud middels de filmverhalen met elkaar in gesprek ging over wat werkelijk belangrijk is voor jongeren en waar ze behoefte aan hebben. Prachtig om te zien hoe het maken van een eigen film jongeren het zelfvertrouwen geeft om anderen te inspireren en impact te hebben op hun omgeving!

Het hele proces is beschreven en geïllustreerd in de vorm van een stripverhaal, waarvan je hier een van de tekeningen ziet.
In samenwerking met ResultsinHealth.

I facilitated a group of enthusiastic youth in filming their own stories about the impact of inter-church youth work in Wageningen, called Youchooze. We did this around the question: What is the most significant change in your life since you joined Youchooze. In small groups they shared their stories about the changes in their lives. I gave them tools and coaching to choose a story and together make it into a film story. We edited the footages together and presented the films to a large group of stakeholders involved with Youchooze (parents, youth workers, church leaders etc). It was a special evening where, through the film stories, young and old talked to each other about what is really important for youth and what they need. Beautiful to see how making your own film gives youth the self confidence to inspire others and impact their environment!

The whole process was described and illustrated by means of a comic story, from which you see one of the drawings here.
In cooperation with ResultsinHealth.

 

Project Details

Client: Youchooze

Date: oktober 29, 2017

Participatieve Video Training